Categories
COVID-19

5 TIPS UNTUK MEMBAIK PULIH BISNES PENDIDIKAN ANDA KETIKA PKPP

Untuk fasa keempat Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), kerajaan Malaysia telah memilih untuk membaik pulih keadaan negara dengan menjana rangsangan ekonomi meskipun wabak COVID-19 masih lagi aktif di dalam negara kita. Oleh sebab itu, kerajaan telahpun memberi peluang terutamanya perniagaan-perniagaan termasuk dalam sektor pendidikan untuk beroperasi seperti sedia kala secara berperingkat dan harus mengikut prosedur operasi standard (SOP) yang disediakan oleh kerajaan nanti.


Buat masa sekarang, hanya garis panduan untuk operasi pusat jagaan seperti Taska telah dikeluarkan oleh kerajaan yang boleh dirujuk di sini. Tambahan itu, sementara menunggu prosedur operasi yang lebih terperinci oleh kerajaan, lihat artikel kami yang lepas tentang 6 garis panduan tentang norma baharu bagi kelas luar talian (offline).


Baru-baru ini, Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin telahpun membuat pengumuman tentang pelancaran Pelan Pemulihan Ekonomi Jangka Pendek (PENJANA). Intipati yang dinyatakan di dalam pelan tersebut adalah seperti berikut:

 1. Subsidi Penjagaan Anak (sehingga RM5,000)

Pemberian subsidi ini oleh kerajaan adalah untuk mengurangkan perbelanjaan keluarga yang berkerjaya dan menghantar anak-anak mereka ke pusat asuhan. Subsidi ini termasuk pemberian eBaucar sebanyak RM800 untuk pengasuh mobil yang boleh digunakan sehingga akhir bulan Ogos 2020. Bukan itu sahaja, kenaikkan perlepasan cukai untuk ibubapa yang berkerjaya melalui perbelanjaan anak dari RM2,000 sehingga RM3,000 bagi tahunan 2020 dan 2021.

Selain itu, pusat asuhan juga akan mendapat prosedur operasi standard (SOP) kesihatan oleh kerajaan yang harus diikuti. Akan tetapi, inisiatif ini masih belum dijelaskan secara terperinci. Sila rujuk ke laman web http://ezi2care.jkm.gov.my/ untuk informasi yang terkini.

2. 50% Geran Digital untuk Pusat Pendidikan (sehingga RM5,000)

Salah satu inisiatif yang dibentangkan dalam Bajet 2020 yang lalu adalah pemberian geran digital kepada perusahaan kecil dan sederhana (SME) demi menjana proses pendigitalan dalam perniagaan dan inovasi. Dengan geran ini, syarikat yang layak akan mendapat 50% subsidi oleh kerajaan dengan jumlah maksimum RM5,000. Akan tetapi, geran ini sangatlah terhad.


Pengurus syarikat haruslah menaik tarafkan proses pendigitalan di dalam pengurusan syarikat terutama sekali untuk mengurangkan sentuhan sesama manusia terutamanya pada waktu pandemik COVID-19 sekarang.


Bagi pusat pendidikan pula, benda yang paling penting buat masa sekarang adalah untuk menggunakan sistem pengurusan secara digital. Ini adalah untuk memudahkan pengurusan operasi pusat tersebut dan pada masa yang sama dapat menjaga kesihatan antara satu sama lain. Oleh itu, dengan pengunaan sistem pengurusan AOneSchools, anda boleh mengeluarkan resit digital (e-receipt) yang akan dihantar secara automatik kepada ibubapa pelajar, dan pada masa yang sama pusat pendidikan dapat memantau kutipan bayaran yuran bulanan pelajar. Selain daripada itu, sistem ini juga dapat membantu para guru untuk melaporkan suhu badan pelajar di sekolah yang akan terus dinotifikasikan ke telefon ibubapa.


Di sini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pembukaan semula pusat anda secara effisyen.

AOne telah dipilih sebagai salah satu vendor untuk geran pendigitalan perusahaan kecil dan sederhana (SME). Oleh demikian, pusat pendidikan yang layak boleh memohon untuk sistem pengurusan AOne dan pengimbas haba (thermal scanner) dengan separuh harga daripada harga asal! Anda boleh semak kelayakan anda di sini: http://aonepayschool.wasap.my

3. Pinjaman Perniagaan dengan Kadar Faedah yang Rendah

Selain daripada pinjaman-peinjaman yang telah dibincangkan di artikel yang lepas, berikut adalah pinjaman yang ditawarkan sekiranya anda perlukan bantuan dari segi kewangan untuk perniagaan pendidikan (education business) anda.

Tip utama: Pastikan perniagaan anda mempunya cashflow yang mencukupi untuk membayar pinjaman yang diambil.

Nama ProgramPinjamanKadar FaedahAgensi Terpilih
PENJANA SME Financing (PSF)  Sehingga RM500,0003.5%Bank Berkaitan
PENJANA Microfinancing  Sehingga RM50,0003.5%Tekun Nasional dan BSN
Bumiputera Relief FinancingRM 100,000 ke RM 1 juta  3.5%  (Moratorium sehingga 6 bulan selepas ‘disbursement’ )PUNB dan MARA
Info lanjut: www.hasil.gov.my

4. Pengecualian Cukai untuk Alat Skan Suhu (Thermal Scanner) dan Perbelanjaan Lain berkaitan COVID-19

Demi memastikan perniagaan yang ada di dalam negara mematuhi norma baharu serta mengikut SOP yang disediakan, kerajaan Malaysia telahpun memanjangkan tempoh dan meluaskan skop perbelanjaan yang berkait rapat dengan keselamatan orang ramai demi mencegah wabak COVID-19. Salah satu perbelanjaan tersebut adalah ujian kit COVID-19 dan Thermal Scanner.

KANAK-KANAK YANG BERUMUR BAWAH 12 TAHUN

BERSIKO TINGGI UNTUK DIJANGKITI!

Maka;

Dapatkan suhu badan pelajar-pelajar anda sebelum mereka masuk ke dalam kelas!

Dapatkan Thermal Scanner automatik untuk pusat pembelajaran anda sekarang!

5. Program Subsidi Upah

Sebelum ini, telahpun dibentangkan untuk program ini, upah subsidi berjumlah RM1,200 akan dibayar kepada pekerja yang berkerja di bawah majikan yang memperoleh pendapatan RM4,000 dan ke bawah dalam jangka 3 bulan. Dan baru-baru ini, kerajaan telah mengeluarkan pengumuman di mana program subsidi upah ini akan dilanjutkan lagi 3 bulan mulai Jun sehingga September. Akan tetapi, kali ini jumlah subsidi untuk pekerja akan dikurangkan ke RM600 sahaja.


Tambahan itu, kerajaan juga akan memperkenalkan Program Insentif Pengambilan Pekerja di mana selama 6 bulan, syarikat-syarikat yang mempunyai penganggur berumur di bawah 40 tahun akan mendapat bantuan sebanyak RM800 sebulan bagi setiap pekerja. Manakala, RM1,000 pula akan diberi kepada pengaanggur yang berumur 40 tahun dan keatas dan golongan OKU.

Subsidi upah ini akan dikreditkan ke akaun bank majikan dalam masa 7 hingga 14 hari mulai dari tarikh kelulusan. Anda boleh membuat permohonon di prihatin.perkeso.gov.my

Categories
COVID-19

关于MCO期间您的教育业务如何恢复的5个秘诀

在行动控制命令(MCO)的第四阶段,马来西亚政府将重点放在国家的经济复苏和经济刺激上,同时继续与COVID-19隐形的病毒进行斗争。话虽如此,现在包括教育部门在内的大多数企业都必须在遵守各自部门严格的SOP和指导原则的前提下缓慢开展业务。

在撰写本文时,仅发布了育儿中心(Taska)的操作指南,可在此处找到。在等待政府提供更详细的S.O.P时,请看一下我们之前在《离线课程新常态的6指南》中发表的文章

在我们总理的最新公告中,丹斯里·穆希丁·雅辛(Tan Sri Muhyiddin Yassin)宣布了政府《短期经济复苏计划》中的一系列措施。以下是一些可能使您受益的要点。

1.育儿补贴(高达RM5,000)

在这项新近实行的补贴下,政府正在补贴托儿费用以支持在职父母。首先,发放每户RM800的电子代金券,用于从现在起至2020年8月底可使用的流动托儿服务。其次,将父母对托儿服务费用的所得税减免额从2,000令吉提高至2020年3,000令吉和YA2021

此外,在妇女,家庭和社区发展部注册的儿童保育中心也将获得一笔高达5,000令吉的一次性补助金,以帮助他们遵守新的医疗保健SOP。在撰写本文时,仍缺乏有关这些计划执行的详细信息。通过官方网站随时更新: http://ezi2care.jkm.gov.my/

2. 50%的学习中心数字化补助金(高达RM5,000)

在2020年预算倡议中,引入了SME数字化赠款,以鼓励马来西亚的SME采取数字化和技术自动化措施。在这项补助金下,合资格的公司将获得总成本的50%补贴,最高为RM5,000。了解有关此有限赠款的更多信息。

尤其是在这个大流行时期,公司需要加快数字化进程以减少与人的接触。现在,数字化不再是一个选择,而是需要确保长期的业务连续性。

对于教育中心而言,最关键的数字化采用是管理系统,您可以在其中减少所有日常运营任务,同时继续保持安全。借助AOneSchools管理系统,您可以向父母发出电子收据,同时不断跟踪学生的学费支付情况。该系统的另一个功能还允许教师在学生上课之前更新他们的体温,并实时通知家长。

重新启动后,还有其他步骤可以使您更有效地管理中心。

AOne被指定为SME数字化赠款的供应商之一,这意味着合格的学习中心可以以一半的价格申请管理系统和热敏扫描仪!检查您是否符合条件:http://aonepayschool.wasap.my

3. 低利率商业贷款

除了上一篇文章中提到的所有贷款外,这里还列出了一些您可能要考虑以确保教育业务可持续性的可用贷款。

专家提示:只需确保您企业的每月现金流量可以偿还贷款即可。

计划名称贷款额利率牵头机构

Programme NameLoan SizeInterest RateLead Agencies
PENJANA SME Financing (PSF)  高达RM500,000 3.5%的相关银行
PENJANA Microfinancing  高达RM50,0003.5%Tekun Nasional 和 BSN
土著救济金100,000令吉
100万令吉
3.5%
(从付款中最多可暂停6个月)
PUNB 和 MARA
有关更多信息,请访问 www.hasil.gov.my

4. 热扫描仪和COVID-19相关费用的税收减免

为了鼓励企业适应新规范并遵守严格的SOP,政府延长了期限并扩大了为防止COVID-19进行税收抵免或资本津贴而允许的支出范围,包括COVID-19测试和购买PPE或热扫描仪。

12岁以下的儿童被感染的风险更高!

在学生上课之前扫描他们的体温!
立即为您的学习中心获取自动热扫描仪!

5. 工资补贴计划

此前,该计划已宣布,该计划将向每位年薪4,000令吉及以下的本地雇员支付1,200令吉的工资补贴,雇主的补贴期仅为3个月。在最近的公告中,总理将该补贴计划又延长了3个月,直到9月底。但是这次,合格的雇主将只获得每名雇员每月600令吉的工资补贴。
除此之外,政府还推出了“员工招聘激励计划”,雇用雇用40岁以下失业者的公司将在6个月内每月每名工人获得RM800。 对于雇用40岁及以上的公司以及残疾人士,公司将获得RM1,000。
工资补贴将在批准之日起7到14天内记入雇主帐户。prihatin.perkeso.gov.my 您可以通过 在线申请。

Categories
COVID-19

5 TIPS ON HOW YOUR EDUCATION BUSINESS CAN RECOVER DURING RMCO

In the fourth stage of Movement Control Order (MCO), the Malaysian Government is focusing on the recovery and economic stimulus of the country while continuing to battle the invisible war that is COVID-19. Having that said, most businesses including the education sector are now slowly allowed to operate with condition that they adhere to the strict SOP and guidelines provided by the respective ministries.

At the point of writing, only the guidelines for the operations of Childcare centres (Taska) have been published and this can be found here.  While waiting for the more detailed S.O.P from the Government, have a look on an article we previously published on 6 Guidelines for the New Normal of Offline Classes

In the latest announcement by our Prime Minister, Tan Sri Muhyiddin Yassin unveiled a host of measures in the government’s Short-Term Economic Recovery Plan. Here are some of the points that may benefit you.

 1. Child Care Subsidy (up to RM5,000)

Under this newly introduced subsidy, the Government is subsiding childcare expenses to support working parents. Firstly, disbursement of e-vouchers of RM800 per household for mobile childcare services that can be used from now until end of August 2020. Secondly, increase in income tax relief for parents on childcare services expenses from RM2,000 to RM3,000 for YA2020 and YA2021.

Furthermore, childcare centres that are registered with the Ministry of Women, Family and Community Development will also receive a one-off grant of up to RM5,000 to help them comply with the new healthcare SOPs. At the point of writing, details on the execution of these initiatives are still scarce. Keep updated with the official website at: http://ezi2care.jkm.gov.my/

2. 50% Digitalization Grant for Learning Centres (up to RM5,000)

In the Budget 2020 Initiative, the SME Digitalization Grant was introduced to encourage SMEs in Malaysia to adopt measures of digitalization and technological automation. Under this Grant, eligible companies will receive 50% subsidy of the total cost up to RM5,000. Get to know more about this limited grant.

Especially during this pandemic period, companies need to speed up their digitalisation process in reducing human contact. Digitalisation is now not a choice anymore but a need to ensure continuity of businesses for a long period.

For an education centre, the most crucial digitalization adoption is a management system where you can reduce all your daily operational tasks while continue keeping safe. With AOneSchools Management System, you can issue e-receipt to parents while constantly keeping track of student fee payment. Another feature of this system also allows the teachers to update students’ temperature before they enter class, and this is notified to parents in real-time.

Here are other steps on how you can manage your centre more efficiently after reopening.

AOne was appointed as one of the vendor under the SME Digitalization Grant and this means that eligible learning centres can apply for the management system and thermal scanner at only half the price! Check if you are eligible:  http://aonepayschool.wasap.my

3. Business Loans with Low Interest Rates

In addition to all the loans mentioned in the previous article, here is a list of available loans that you may want to consider ensuring the sustainability of your education business.

Pro-tip: just make sure that your business’ monthly cashflow can cover the repayment of the loan.

Programme NameLoan SizeInterest RateLead Agencies
PENJANA SME Financing (PSF)  Up to RM500,0003.5%Respective Banks
PENJANA Microfinancing  Up to RM50,0003.5%Tekun Nasional and BSN
Bumiputera Relief FinancingRM 100,000 to RM 1 million  3.5%  (Moratorium of up to 6 months from disbursement)PUNB and MARA
More info at www.hasil.gov.my

4. Tax Relief on Thermal Scanners and COVID-19 Related Expenses

In order to encourage businesses to adapt to new norms and adhere to strict SOPs, the Government has extended the period and expanded the scope of expenses allowed as tax deduction or capital allowance for COVID-19’s prevention including COVID-19 Testing and the Purchase of PPE or thermal scanners.

CHILDREN BELOW 12 YEARS ARE OF HIGHER RISK IN GETTING INFECTED!

Scan your students’ temperature before they enter class! Get an automatic Thermal Scanner for your learning centre today!

5. Wage Subsidy Programme

Previously, it was announced that through the programme, wage subsidies of RM1,200 are paid to employers for each local employee earning RM4,000* and below for a period of 3 months only. In the most recent announcement, the PM has extended this subsidy programme for another 3 months until the end of September. However this time, eligible employers will only receive wage subsidies of RM600 per month per employee

In addition to this, the Government has also introduced the Employee Recruitment Incentive Programme whereby companies that hire the unemployed group aged below 40 will receive RM800 per month per worker for a period of 6 months. For companies that hire aged 40 and above as well as disabled persons, the companies will receive RM1,000.

The wage subsidy will be credited to the employer’s account within 7 to 14 days of the date of approval. You may make the application online at prihatin.perkeso.gov.my

Categories
COVID-19 Malaysia

6 Guidelines: Tuition, Daycare & Any Learning Centres Need For The ‘New Normal’ of Offline Classes

Malaysia Prime Minister, Tan Sri Muhyiddin Yassin, announced that almost all economic sectors and business activities can resume operations under a conditional MCO (Movement Control Order), starting 4 May 2020. Many of us are wondering if we can resume our centre operations. With some of the guidelines like keeping our business premise less than 10 people, perhaps we can start running our learning centres once again while ensuring safety as the number one priority.

However, we also have to take into consideration on the safety of our students, teachers and ourselves if we decide to operate our learning centres in this uncertain times. We also need to spend sometime to prepare our centres following the latest SOP rolled out by the Government. Has your centre been disinfected? There are a number of parties mentioning that childcare centres are not expected to open for about another month as operators have to undertake a series of stringent precautionary measures before they can resume operation.

We will resume the operation of our learning centres sooner or later. However, we should start preparing and be ready right now. Here are some suggested guidelines that the AOne team has prepared for you!

(1) Body Temperature Scanning for Everyone

Make it compulsory to measure body temperature of all students, teachers, parents, business owners and anyone who comes to your centre. Looking for a non-contact infrared thermometer? Do let us know by filling the form at the end of article if you need one!

(2) Regular Usage of Hand Sanitiser

You should provide hand sanitiser for students or anyone before they come in the centre. Place it at the counter and classrooms wherever that is convenient for everyone to use. As a good practice, you should always sanitise the tables and chairs after each class.

(3) Use of Face Masks

Make it compulsory for students and teachers to wear masks. As a business owner, we too should be setting an example for them. Prepare more masks for standby in case some students do not bring maks when they come for classes.

As #AOneJagaCentre, if you need any help in sourcing the necessary items and services, do fill up the form below and we will see how can we help:

(4) Seating Arrangement 1 Meter Apart

You may arrange one table for one student with at least 1 meter between students. Minimise the contact between students, and maintain the size of class to a maximum of 4-6 students .(*depending on the size of your classroom.)

(5) Social Distancing

We know it’s hard to keep “social distancing” among those naughty students, but you can do it by marking some lines and “personal space” allowed for each student. Give the awareness to the students on the importance of social distancing. Meanwhile, educate all teachers within your centre to follow the social distancing even outside of centres. Encourage “take away” food rather than dine-in. Minimise the contacts with other people and stay at home when there is no urgent errands to run.

(6) No Waiting for Parents In The Centre

You may need to add a new policy that states that non-students are not allowed to be waiting in the centre to minimise the risk of infection. Parents, drivers, maids etc should pick up and drop off students only. Encourage parents to come and pick up right away after the class. Discourage students to wait in the centre.

For payment related matters, you may encourage online banking (paperless + contactless) OR implement in-app payment using AOneSchools mobile apps for Parents. We will implement auto-billing for lesson fee collection in May 2020.

WHY should you go for e-receipts and in-app payment now?

 • Parents, students, teachers, admin and business owners can avoid touching paper receipts, cash
 • Automated and easier way of collecting and tracking of lesson fees
 • Cashless and contactless payment
 • Reduced contact between parents and staff

The government has announced the SME Digitalisation Grant (up to RM 5,000) for all learning or education centres to adopt any digitalization measures. No matter if you are running a tuition centre, kindergarten, dance school, swimming school, music school or any kind of learning centre, you will be eligible for the claim!

You may fill in the form below if you wish to know more about the grant

SME Digitilization grant - AOneSchools

Do comment below if you have any suggestion or practice that may share to us. Stay safe everyone!

Categories
COVID-19

Seizing the Opportunity in times of Crisis

Dr Darren Gouk; Founder of AOne during an interview.
Dr Darren Gouk; Founder of AOne during an interview

The future benefit of the COVID-19 pandemic could outweigh its present risk, especially for small and medium enterprises tapping into the digital space, says Dr Darren Gouk, founder and CEO of My AOne Learning Sdn Bhd (AOne). 

AOne, an education technology (Edu-Tech) company that provides a cloud-based management system to learning centres and runs an online marketplace that links lesson providers to students, has experienced a fall in its revenues since the implementation of the Movement Control Order (MCO) this March. However, things are still looking up for the company because of the sudden interest in online classes.

As the Chinese adage goes; for every crisis, there is an opportunity. And over the long term, the potential market that arises from this Covid-19 pandemic could be huge. 

Within the first few days after the announcement of MCO, Gouk hosted an online session that was joined by 160 learning centres across South-East Asia namely, Malaysia, Singapore and Indonesia for industry players to learn from and support each other. “The idea behind the session was for all learning centre operators to share how they can continue to provide lessons to these students moving forward,” he says.

Online Sharing Session with 160 learning centre operators across South East Asia
Online Sharing Session with 160 learning centre operators across South East Asia

By carrying out such initiative, Gouk hopes to create stronger brand awareness in the region in addition to continue serving their current clients. “We are trying to help our clients so they will remember us. We want them to continue to engage us, or even recommend us to other players in the market during this MCO and after,” says Gouk. 

It was also from this sharing session that it became clear that all learning centres had to shift from providing offline classes to online classes. This was the only way for them to continue generating cash flow in order for their businesses to survive. Because of this, AOne has received an influx of requests for a platform for online learning.

Most of these centre use Zoom, a video conferencing software, for their online classes but the recent security issues faced have sent them scurrying to look for alternatives. Furthermore, for centres who are using the free version of Zoom, each session is only limited to 40 minutes. This becomes a hassle for users who need to keep joining a new session after the 40 minutes is up.

Taking these into considerations, AOne teamed up with another Edu-Tech partner from Singapore to launch its online learning platform. This platform, that offers an interactive whiteboard, comes with better security features and has no time limit. Given the current situation, this online platform is offered for free to all existing customers. “During this period of crisis, we are trying to help our customers who are in the same boat as us. We do our best in giving back as much as we can,” says Gouk.

AOneSchool’s Online Classroom

AOne’s online learning platform was introduced to clients only two weeks ago but the response has been encouraging. “In 14 days, there were about 600 classes conducted using our software. Some 180 teachers signed up to use it,” says Gouk.

Before this, digitalization in the educator sector was always seen as an “add-on” or an alternative. However, because of this crisis, the awareness of importance of going digital has increased significantly. Gouk believes that learning centres will continue to adopt digitalization measures such as carrying out e-Learning even after the MCO is lifted.

The education landscape in South-East Asia will definitely see a drastic change at the end of this pandemic. More and more learning centres will adopt e-Learning and other digitalization measures in their businesses. While Covid-19 poses as a short-term risk, the opportunity it offers moving forward will be huge in proportion.

The original article first appeared in The Edge Markets on 21st April 2020 . https://www.theedgemarkets.com/article/elearning-opportunity-crisis

Categories
COVID-19

5 TIPS on How Learning Centres can get through a Crisis like COVID-19?

Malaysia’s Prime Minister had announced the prolonged Movement Controlled Order (MCO) for another 14 days until 14 April. At the same time, Singapore has announced additional measures to curb COVID-19 that is to ban all large gatherings and suspending all centre-based tuition and enrichment classes until 30 April. Given that having face-to-face classes is the livelihood for most of us, we definitely feel a great negative impact to our business.

Hence, a support session participated by 160+ learning centre operators across Malaysia, Singapore, Macau and Jakarta, was organised via Zoom and moderated by Dr Darren Gouk; founder of AOneSchools – learning centre software providers in Southeast Asia. The meeting focused on 5 key areas:

 

NO 1 – Online teaching and e-Learning

 

All centre operators agreed that there is a need to shift from offline to online teaching and learning. There are already many existing online platforms that provides content for students to learn from. As a result, parents may freeze or withdraw their children from your centre and substitute the classes with an online provider. Hence, in this situation, we should pivot fast and switch to online as soon as possible. Focus on those parents who are ready to engage in online learning and maximise our effort there.

From the discussion, several notable platforms that can facilitate e-learning were mentioned – Google Classroom, Zoom, Skype, AOneSchools Online Classroom. While content providers mentioned were iLearnAce, Udemy, SmartJen and 学而思. Please note that not all brands mentioned are free of charge to use while some might only incur a fee for a more premium package. AOneSchools is not in any way affiliated to the brands above besides our own AOneSchools Online Classroom.

   

In general, the adoption rate (parents who agreed to online learning) is about 60% to 85% depending on the type of lessons that is provided. It is worth noting that not all parents will agree with the idea of online learning. Experience sharing from several centre operators reveal that common friction faced are parents are not as keen to allow their younger children to use a laptop or tablet to learn and they do not believe that e-learning will as effective as offline lessons.

To tackle these issues, you need to address the initial aim of parents sending their children for lessons in the first place – that is to learn and improve on a certain subject or skill. If their children’s learning curve is suddenly disrupted, they might not be able to catch up in the future. Highlight to them the importance of continuing their education even in such difficult time. Besides that, you may suggest parents to sit with their younger children and assist them in the first few online classes and see whether they are able to cope with it. A typical big classroom setting can also be split into smaller groups with shorter sessions.

Online learning can be used beyond the typical classroom arrangement. Several music centre owners have conducted various classes through Zoom. For example, a Piano lesson provider uploads pre-recorded videos to Youtube for music instrument teaching. Students are required to watch these videos before their online class for a more engaging class. Parents are loving this initiative as they get to see first-hand what their children have been learning all this time.

 

 

Once centre operators are aware and ready to take their lessons online, there are many pre-cautions, SOP, steps to be taken care of. You may find more in depth in our separate posts – ARE YOU READY for Online Teaching? – Guideline for Learning Centre Owners

 

 “The Education Market is always there. Parents and students will still be spending in education but in different ways. We have to be agile and quick to change our model to cater their needs!”

 

NO 2 – Communication & Engagement with parents/students and teacher

   

Over-communication is always better than under-communication. As centre owner-operators, it is your responsibility to constantly engage with all stakeholder of your business i.e parents / students, teachers, franchisees, licensees etc. While you might be worried on the financial aspect of the business, parents are as worried for their children’s learning progress and teachers are worried about the future of their job and income.

When coming up with a plan for this period, whether is to have replacement classes or shift to online classes, you must include your staff members in this plan. This is because they will be the frontliners to execute whatever that is planned out and they understand better on the possible challenges that will occur. This also gives the opportunity for a transparent discussion and a clear direction for everyone in the organization to follow.

For the parents’ side, always address the situation as it is. Do not be vague by telling them everything will be fine but rather mention specifically your interim solution and how it will be carried out. Learning centres must be well prepared to inform parents even before any further announcements from the Government i.e. the Prolonged MCO until 14th April. It certainly makes a huge difference if a centre operator informs their students and parents on their interim arrangement (e.g online class, pro-rate fees, replacement class) immediately after the government’s announcement versus another centre operator that only notify parents on their centre’s arrangement five days after the announcement. The same theory applies to communication with teachers and other stakeholders, ie. Franchisees, licensees as well.

 

3. What should I do to maximise lockdown period?

   

This is the best time to promote your centre on social media. This is because everyone is scrolling through their Facebook and Instagram at home. Continue to engage with your current clients (parents) and use this opportunity to promote your centre and attract past leads and contacts. For example, some centre owners organised Facebook Live sessions to showcase their unique selling points such as how they teach their students. This is a great tool to use as parents can easily share this to their friends and family members to watch together. Not only would this further engage your current students for more stickiness towards your business, but at the same time it will also attract new students to your learning centre.

In addition to this, constantly post on your Facebook page and Instagram, whether it is sharing a funny joke or posting questions. By doing so, this sub-consciously reminds parents why they signed up for your lessons in the first place and will continue to join your centre after the lockdown period. For fitness related classes or music school operators, most commonly seen strategies are utilising hashtags (#) on Instagram and Tik-Tok to build the engagement. A simple search will show that they are many videos on these platforms from “workout from home” to “learn to play a song in 14 days”.

On the backend of the business, take this time to clear all documents and review aspects of the business that you previously did not have the time for. For example, prepare a cash-flow analysis and business performance review for the first quarter of 2020. Compare it with your targeted achievement and locate areas of the business that can be improved. Get to know the following metrics:

 • % of student withdrawal on a monthly basis
 • Student enrolment channels
 • % spending on salary
 • Life-time value of your students
 • Which programme (lesson) performs the best
 • Which teacher generates more revenue

At the same time, you may also consider to enhance your lessons plans by including more teaching tools or utilizing various platforms for a higher productive class.

As a software provider to learning centres, we observed that centre operators are taking this opportunity during this MCO period to perform data entry to the system. Similarly, new users are going through our on-boarding process where they are guided to use their system. This includes all of their team members on systemising the centre operation using our solution. By the end of this period, they will be able to restart their business stronger with more organised and automated operations.

 

4. Government incentives and opportunities for SMEs (in Malaysia only)

   

On 24th March 2020, Bank Negara Malaysia announced an automatic six-months moratorium for all loans including business loans, property mortgages and hire purchase. This gives a better cash-flow arrangement for all business owners. At the same time, if you are renting the location of your centre, you may negotiate the rental fees with the landlord. Some owners shared that their landlords were understanding enough to give 50% off their monthly rent. Click here for more info.

Bank Negara Malaysia has also allocated RM2 billion to alleviate the short-term cash flow problems. Eligible SME owners may apply for financing with a capped rate of 3.75% p.a with a tenure of up to 5.5 years. Applications are available for major banks in Malaysia. Click here for more info.

Under the 2020 Budget, the government; through Ministry of Finance (MOF) collaborated with Bank Simpanan Nasional (BSN), SME Bank, and Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) in setting up a grant for eligible Small & Medium Enterprises (SMEs) to adopt digitalisation in daily operations.

Launched in mid-February, this is a 50% matching grant of up to RM5,000 per company for the subscription of any digital solution such as a management system, accounting software and HR payroll solutions. This matching grant will be worth RM500 million over 5 years, limited to the first 100,000 application. Click here for more info.

   

AOneSchools has been selected as one of the Technology Solution Providers (TSP) under this initiative. Any learning centres such as tuition centres, enrichment classes providers, kindergartens, daycare centres, swim schools, music schools that meet the eligibility criteria will receive 50% subsidy (up to RM5,000 when adopting our management system.

 

5. PLAN B – What should I do if further lockdown for 3 months?

   

“Plan for the worst, do our best” was the tagline of the discussion. At this rate, no one can predict if the lockdown period will continue and if the COVID-19 situation will worsen. Hence, the only thing we can do is to plan for the worst and do our best throughout this entire period.

Firstly, you need to face the reality and estimate how long your business can sustain with zero revenue. By getting that aspect done, proceed to plan for your cash-flow management. List down all fixed cost, variable cost and operational cost. For example, loan repayment, rental fees, salaries, utility bills, printing cost, office supplies, royalty payment to HQ. Locate which cost can be lowered and what can be done to cut expenses.

Secondly, in terms of running the business, many centre owners asked how they can manage their business from home. At this crucial period, it is suggested that you include automation in any of your work procedure. This includes automated fee collection (auto-billing, in-app payment), cashless fee collection, replacement class arrangement, e-attendance and e-progress reports. By doing so, you can always be on-the-go and still manage your business while reducing your operational cost. By using AOneSchools, centre operators can basically manage the centre operations from home!

 
Features - AOneSchools
 

Finally, continue to offer e-Learning to your students. While you might experience some resistance from parents, having some students is clearly better than having no students at all. In the long run if this continues, parents will not have the luxury of choosing not to join online classes as this will be the only option for education. The education industry will continue to survive as the market is always there. It is just how agile we can be to change our business model and adapt to current time.

“We can’t change the situation, but we can change our mindset in dealing with the situation positively.”

Dr Darren Gouk, Founder of AOneSchools

Categories
COVID-19

ARE YOU READY for Online Teaching? – Guideline for Learning Centre Owners

Malaysia’s Prime Minister had announced the prolonged Movement Controlled Order (MCO) for another 14 days until 14 April. At the same time, Singapore has announced additional measures to curb COVID-19 that is to ban all large gatherings and suspending all centre-based tuition and enrichment classes. Given that having face-to-face classes is the livelihood for most of us who run learning centres, we definitely feel a great negative impact to our business.

Hence, a support session participated by 160+ learning centre operators was organised via Zoom and moderated by Dr Darren Gouk; founder of AOneSchools – learning centre software providers in Southeast Asia. You may find our full discussion here.

One of the major discussion topics is definitely focused on Online Teaching & e-Learning.

   

All centre operators agreed that there is a need to shift from offline to online teaching and learning. This is following the current market trend where schools are utilising online platforms to make up for daily lessons during this lockdown period. Some online sources also encourage parents and teachers to use online platforms to ensure their children don’t miss out on their studies and school work.

Having said this, it is important to note that all learning centre operators must urgently take action to switch their offline content to online.There are already many existing online platforms that provides content for students to learn from. As a result, parents may freeze or withdraw their children from your centre and substitute the classes with an online provider. Therefore, we should pivot fast and switch to online as soon as possible. Focus on those parents who are ready to engage in online learning and maximise our effort there.

From the discussion, several notable platforms that can facilitate e-learning were mentioned – Google Classroom, Zoom, Skype, AOneSchools Online Classroom. While content providers mentioned were iLearnAce, Udemy, SmartJen and 学而思. Please note that not all brands mentioned are free of charge to use while some might only incur a fee for a more premium package. AOneSchools is not in any way affiliated to the brands above besides our own AOneSchools Online Classroom.

Online learning can be used beyond the typical classroom arrangement. Several music centre owners have conducted various classes through Zoom. For example, a Piano lesson provider uploads pre-recorded videos to Youtube for music instrument teaching. Students are required to watch these videos before their online class for a more engaging class. Parents are loving this initiative as they get to see first-hand what their children have been learning all this time. You can view how does our partner Taekwondo lesson provider – Azzumaar Learning Centre, conduct taekwondo lesson for their student online.

   

The adoption rate (parents who agreed to online learning) is about 60% to 85% depending on the type of lessons that is provided. However, experience sharing from several centre operators reveal that common friction faced are parents are not as keen to allow their younger children to use a laptop or tablet to learn and they do not believe that e-learning will as effective as offline lessons.

To tackle these issues, you need to address the initial aim of parents sending their children for lessons in the first place – that is to learn and improve on a certain subject or skill. If their children’s learning curve is suddenly disrupted, they might not be able to catch up in the future. Highlight to them the importance of continuing their education even in such difficult time. Besides that, you may suggest parents to sit with their younger children and assist them in the first few online classes and see whether they are able to cope with it. A typical big classroom setting can also be split into smaller groups with shorter sessions.

All parties must recognise that this is now an ad-hoc response towards an emergency outbreak. Both parents and teachers alike have to deal with an entirely different schedule and cope with the adjustment during this period. This is the time where all centres start to come with a plan of unorthodox teaching.

   

Once centre operators are aware and ready to take their lessons online, there are a few things to note of:

 1. A proper standard operating procedure (SOP) must be prepared for both parents / students and teachers.
 2. This includes a guideline for parents / students to follow on how to join (log in) the platform that you are using, how they can download the material that you have prepared and how to troubleshoot unforeseen technical issues. Knowing your client’s demographic will help you to gauge better the extend of guideline that you need to prepare.
 • Teachers must be well trained to manage an online classroom
 • Teachers must have adequate IT competency to conduct an online lesson. This includes knowing how to troubleshoot basic problems such as lack of audio or video. Teachers must also be well versed enough to manage the classroom. This is different from handling a physical face-to-face class as different challenges will occur. For example, teachers must address a student’s misbehaviour with the correct etiquette and proper action for it to be effective.
 • Keeping students engaged throughout the session.
 • It is crucial for teachers to use a wide variety of tools to ensure that students are constantly engaged throughout the entire session such as creating quizzes, watching Youtube videos and etc. These are then carried out in a timely manner, minimising buffer time. One tuition centre owner-operator suggested that an online class should still encompass all three elements of learning (Visual, Audio, Kinaesthetic). To do so, a video call would engage students via visual and audio while having them to raise their hands or fingers to answer a question will trigger the kinaesthetic element.
 

From our side, AOneSchools has launched our Online Classroom Tool (powered by Heyhi). Within this tool, teachers and instructors can fully maximise the whiteboard function, coupled with unlimited duration of audio + videos, together with the worksheet attachment feature.

You can sign-up a trial account here

 

As well, you can also manage your learning centre operation works from home, for instance:

 • Issue e-receipts for payments (paperless)
 • Send announcements to parents and students
 • Class scheduling and make-up class arrangement
 • Take attendance etc.

Parents and students can make payment in their mobile apps. Automate the lesson fee collection & safe guard your cash flow!

 
Features - AOneSchools
 

In addition, you can get Government subsidy up to 50% of subscription fees (capped at RM 5000/company) on AOneSchools.

Schedule a FREE Demo Session Today!


Finally, continue to offer e-Learning to your students. While you might experience some resistance from parents, having some students is clearly better than having no students at all. In the long run if this continues, parents will not have the luxury of choosing not to join online classes as this will be the only option for education.

The education industry will continue to survive as the market is always there. It is just how agile we can be to change our business model and adapt to current time.