Categories
COVID-19

5 TIPS UNTUK MEMBAIK PULIH BISNES PENDIDIKAN ANDA KETIKA PKPP

Untuk fasa keempat Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), kerajaan Malaysia telah memilih untuk membaik pulih keadaan negara dengan menjana rangsangan ekonomi meskipun wabak COVID-19 masih lagi aktif di dalam negara kita. Oleh sebab itu, kerajaan telahpun memberi peluang terutamanya perniagaan-perniagaan termasuk dalam sektor pendidikan untuk beroperasi seperti sedia kala secara berperingkat dan harus mengikut prosedur operasi standard (SOP) yang disediakan oleh kerajaan nanti.


Buat masa sekarang, hanya garis panduan untuk operasi pusat jagaan seperti Taska telah dikeluarkan oleh kerajaan yang boleh dirujuk di sini. Tambahan itu, sementara menunggu prosedur operasi yang lebih terperinci oleh kerajaan, lihat artikel kami yang lepas tentang 6 garis panduan tentang norma baharu bagi kelas luar talian (offline).


Baru-baru ini, Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin telahpun membuat pengumuman tentang pelancaran Pelan Pemulihan Ekonomi Jangka Pendek (PENJANA). Intipati yang dinyatakan di dalam pelan tersebut adalah seperti berikut:

  1. Subsidi Penjagaan Anak (sehingga RM5,000)

Pemberian subsidi ini oleh kerajaan adalah untuk mengurangkan perbelanjaan keluarga yang berkerjaya dan menghantar anak-anak mereka ke pusat asuhan. Subsidi ini termasuk pemberian eBaucar sebanyak RM800 untuk pengasuh mobil yang boleh digunakan sehingga akhir bulan Ogos 2020. Bukan itu sahaja, kenaikkan perlepasan cukai untuk ibubapa yang berkerjaya melalui perbelanjaan anak dari RM2,000 sehingga RM3,000 bagi tahunan 2020 dan 2021.

Selain itu, pusat asuhan juga akan mendapat prosedur operasi standard (SOP) kesihatan oleh kerajaan yang harus diikuti. Akan tetapi, inisiatif ini masih belum dijelaskan secara terperinci. Sila rujuk ke laman web http://ezi2care.jkm.gov.my/ untuk informasi yang terkini.

2. 50% Geran Digital untuk Pusat Pendidikan (sehingga RM5,000)

Salah satu inisiatif yang dibentangkan dalam Bajet 2020 yang lalu adalah pemberian geran digital kepada perusahaan kecil dan sederhana (SME) demi menjana proses pendigitalan dalam perniagaan dan inovasi. Dengan geran ini, syarikat yang layak akan mendapat 50% subsidi oleh kerajaan dengan jumlah maksimum RM5,000. Akan tetapi, geran ini sangatlah terhad.


Pengurus syarikat haruslah menaik tarafkan proses pendigitalan di dalam pengurusan syarikat terutama sekali untuk mengurangkan sentuhan sesama manusia terutamanya pada waktu pandemik COVID-19 sekarang.


Bagi pusat pendidikan pula, benda yang paling penting buat masa sekarang adalah untuk menggunakan sistem pengurusan secara digital. Ini adalah untuk memudahkan pengurusan operasi pusat tersebut dan pada masa yang sama dapat menjaga kesihatan antara satu sama lain. Oleh itu, dengan pengunaan sistem pengurusan AOneSchools, anda boleh mengeluarkan resit digital (e-receipt) yang akan dihantar secara automatik kepada ibubapa pelajar, dan pada masa yang sama pusat pendidikan dapat memantau kutipan bayaran yuran bulanan pelajar. Selain daripada itu, sistem ini juga dapat membantu para guru untuk melaporkan suhu badan pelajar di sekolah yang akan terus dinotifikasikan ke telefon ibubapa.


Di sini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pembukaan semula pusat anda secara effisyen.

AOne telah dipilih sebagai salah satu vendor untuk geran pendigitalan perusahaan kecil dan sederhana (SME). Oleh demikian, pusat pendidikan yang layak boleh memohon untuk sistem pengurusan AOne dan pengimbas haba (thermal scanner) dengan separuh harga daripada harga asal! Anda boleh semak kelayakan anda di sini: http://aonepayschool.wasap.my

3. Pinjaman Perniagaan dengan Kadar Faedah yang Rendah

Selain daripada pinjaman-peinjaman yang telah dibincangkan di artikel yang lepas, berikut adalah pinjaman yang ditawarkan sekiranya anda perlukan bantuan dari segi kewangan untuk perniagaan pendidikan (education business) anda.

Tip utama: Pastikan perniagaan anda mempunya cashflow yang mencukupi untuk membayar pinjaman yang diambil.

Nama ProgramPinjamanKadar FaedahAgensi Terpilih
PENJANA SME Financing (PSF)  Sehingga RM500,0003.5%Bank Berkaitan
PENJANA Microfinancing  Sehingga RM50,0003.5%Tekun Nasional dan BSN
Bumiputera Relief FinancingRM 100,000 ke RM 1 juta  3.5%  (Moratorium sehingga 6 bulan selepas ‘disbursement’ )PUNB dan MARA
Info lanjut: www.hasil.gov.my

4. Pengecualian Cukai untuk Alat Skan Suhu (Thermal Scanner) dan Perbelanjaan Lain berkaitan COVID-19

Demi memastikan perniagaan yang ada di dalam negara mematuhi norma baharu serta mengikut SOP yang disediakan, kerajaan Malaysia telahpun memanjangkan tempoh dan meluaskan skop perbelanjaan yang berkait rapat dengan keselamatan orang ramai demi mencegah wabak COVID-19. Salah satu perbelanjaan tersebut adalah ujian kit COVID-19 dan Thermal Scanner.

KANAK-KANAK YANG BERUMUR BAWAH 12 TAHUN

BERSIKO TINGGI UNTUK DIJANGKITI!

Maka;

Dapatkan suhu badan pelajar-pelajar anda sebelum mereka masuk ke dalam kelas!

Dapatkan Thermal Scanner automatik untuk pusat pembelajaran anda sekarang!

5. Program Subsidi Upah

Sebelum ini, telahpun dibentangkan untuk program ini, upah subsidi berjumlah RM1,200 akan dibayar kepada pekerja yang berkerja di bawah majikan yang memperoleh pendapatan RM4,000 dan ke bawah dalam jangka 3 bulan. Dan baru-baru ini, kerajaan telah mengeluarkan pengumuman di mana program subsidi upah ini akan dilanjutkan lagi 3 bulan mulai Jun sehingga September. Akan tetapi, kali ini jumlah subsidi untuk pekerja akan dikurangkan ke RM600 sahaja.


Tambahan itu, kerajaan juga akan memperkenalkan Program Insentif Pengambilan Pekerja di mana selama 6 bulan, syarikat-syarikat yang mempunyai penganggur berumur di bawah 40 tahun akan mendapat bantuan sebanyak RM800 sebulan bagi setiap pekerja. Manakala, RM1,000 pula akan diberi kepada pengaanggur yang berumur 40 tahun dan keatas dan golongan OKU.

Subsidi upah ini akan dikreditkan ke akaun bank majikan dalam masa 7 hingga 14 hari mulai dari tarikh kelulusan. Anda boleh membuat permohonon di prihatin.perkeso.gov.my

Categories
COVID-19

关于MCO期间您的教育业务如何恢复的5个秘诀

在行动控制命令(MCO)的第四阶段,马来西亚政府将重点放在国家的经济复苏和经济刺激上,同时继续与COVID-19隐形的病毒进行斗争。话虽如此,现在包括教育部门在内的大多数企业都必须在遵守各自部门严格的SOP和指导原则的前提下缓慢开展业务。

在撰写本文时,仅发布了育儿中心(Taska)的操作指南,可在此处找到。在等待政府提供更详细的S.O.P时,请看一下我们之前在《离线课程新常态的6指南》中发表的文章

在我们总理的最新公告中,丹斯里·穆希丁·雅辛(Tan Sri Muhyiddin Yassin)宣布了政府《短期经济复苏计划》中的一系列措施。以下是一些可能使您受益的要点。

1.育儿补贴(高达RM5,000)

在这项新近实行的补贴下,政府正在补贴托儿费用以支持在职父母。首先,发放每户RM800的电子代金券,用于从现在起至2020年8月底可使用的流动托儿服务。其次,将父母对托儿服务费用的所得税减免额从2,000令吉提高至2020年3,000令吉和YA2021

此外,在妇女,家庭和社区发展部注册的儿童保育中心也将获得一笔高达5,000令吉的一次性补助金,以帮助他们遵守新的医疗保健SOP。在撰写本文时,仍缺乏有关这些计划执行的详细信息。通过官方网站随时更新: http://ezi2care.jkm.gov.my/

2. 50%的学习中心数字化补助金(高达RM5,000)

在2020年预算倡议中,引入了SME数字化赠款,以鼓励马来西亚的SME采取数字化和技术自动化措施。在这项补助金下,合资格的公司将获得总成本的50%补贴,最高为RM5,000。了解有关此有限赠款的更多信息。

尤其是在这个大流行时期,公司需要加快数字化进程以减少与人的接触。现在,数字化不再是一个选择,而是需要确保长期的业务连续性。

对于教育中心而言,最关键的数字化采用是管理系统,您可以在其中减少所有日常运营任务,同时继续保持安全。借助AOneSchools管理系统,您可以向父母发出电子收据,同时不断跟踪学生的学费支付情况。该系统的另一个功能还允许教师在学生上课之前更新他们的体温,并实时通知家长。

重新启动后,还有其他步骤可以使您更有效地管理中心。

AOne被指定为SME数字化赠款的供应商之一,这意味着合格的学习中心可以以一半的价格申请管理系统和热敏扫描仪!检查您是否符合条件:http://aonepayschool.wasap.my

3. 低利率商业贷款

除了上一篇文章中提到的所有贷款外,这里还列出了一些您可能要考虑以确保教育业务可持续性的可用贷款。

专家提示:只需确保您企业的每月现金流量可以偿还贷款即可。

计划名称贷款额利率牵头机构

Programme NameLoan SizeInterest RateLead Agencies
PENJANA SME Financing (PSF)  高达RM500,000 3.5%的相关银行
PENJANA Microfinancing  高达RM50,0003.5%Tekun Nasional 和 BSN
土著救济金100,000令吉
100万令吉
3.5%
(从付款中最多可暂停6个月)
PUNB 和 MARA
有关更多信息,请访问 www.hasil.gov.my

4. 热扫描仪和COVID-19相关费用的税收减免

为了鼓励企业适应新规范并遵守严格的SOP,政府延长了期限并扩大了为防止COVID-19进行税收抵免或资本津贴而允许的支出范围,包括COVID-19测试和购买PPE或热扫描仪。

12岁以下的儿童被感染的风险更高!

在学生上课之前扫描他们的体温!
立即为您的学习中心获取自动热扫描仪!

5. 工资补贴计划

此前,该计划已宣布,该计划将向每位年薪4,000令吉及以下的本地雇员支付1,200令吉的工资补贴,雇主的补贴期仅为3个月。在最近的公告中,总理将该补贴计划又延长了3个月,直到9月底。但是这次,合格的雇主将只获得每名雇员每月600令吉的工资补贴。
除此之外,政府还推出了“员工招聘激励计划”,雇用雇用40岁以下失业者的公司将在6个月内每月每名工人获得RM800。 对于雇用40岁及以上的公司以及残疾人士,公司将获得RM1,000。
工资补贴将在批准之日起7到14天内记入雇主帐户。prihatin.perkeso.gov.my 您可以通过 在线申请。

Categories
COVID-19

5 TIPS ON HOW YOUR EDUCATION BUSINESS CAN RECOVER DURING RMCO

In the fourth stage of Movement Control Order (MCO), the Malaysian Government is focusing on the recovery and economic stimulus of the country while continuing to battle the invisible war that is COVID-19. Having that said, most businesses including the education sector are now slowly allowed to operate with condition that they adhere to the strict SOP and guidelines provided by the respective ministries.

At the point of writing, only the guidelines for the operations of Childcare centres (Taska) have been published and this can be found here.  While waiting for the more detailed S.O.P from the Government, have a look on an article we previously published on 6 Guidelines for the New Normal of Offline Classes

In the latest announcement by our Prime Minister, Tan Sri Muhyiddin Yassin unveiled a host of measures in the government’s Short-Term Economic Recovery Plan. Here are some of the points that may benefit you.

  1. Child Care Subsidy (up to RM5,000)

Under this newly introduced subsidy, the Government is subsiding childcare expenses to support working parents. Firstly, disbursement of e-vouchers of RM800 per household for mobile childcare services that can be used from now until end of August 2020. Secondly, increase in income tax relief for parents on childcare services expenses from RM2,000 to RM3,000 for YA2020 and YA2021.

Furthermore, childcare centres that are registered with the Ministry of Women, Family and Community Development will also receive a one-off grant of up to RM5,000 to help them comply with the new healthcare SOPs. At the point of writing, details on the execution of these initiatives are still scarce. Keep updated with the official website at: http://ezi2care.jkm.gov.my/

2. 50% Digitalization Grant for Learning Centres (up to RM5,000)

In the Budget 2020 Initiative, the SME Digitalization Grant was introduced to encourage SMEs in Malaysia to adopt measures of digitalization and technological automation. Under this Grant, eligible companies will receive 50% subsidy of the total cost up to RM5,000. Get to know more about this limited grant.

Especially during this pandemic period, companies need to speed up their digitalisation process in reducing human contact. Digitalisation is now not a choice anymore but a need to ensure continuity of businesses for a long period.

For an education centre, the most crucial digitalization adoption is a management system where you can reduce all your daily operational tasks while continue keeping safe. With AOneSchools Management System, you can issue e-receipt to parents while constantly keeping track of student fee payment. Another feature of this system also allows the teachers to update students’ temperature before they enter class, and this is notified to parents in real-time.

Here are other steps on how you can manage your centre more efficiently after reopening.

AOne was appointed as one of the vendor under the SME Digitalization Grant and this means that eligible learning centres can apply for the management system and thermal scanner at only half the price! Check if you are eligible:  http://aonepayschool.wasap.my

3. Business Loans with Low Interest Rates

In addition to all the loans mentioned in the previous article, here is a list of available loans that you may want to consider ensuring the sustainability of your education business.

Pro-tip: just make sure that your business’ monthly cashflow can cover the repayment of the loan.

Programme NameLoan SizeInterest RateLead Agencies
PENJANA SME Financing (PSF)  Up to RM500,0003.5%Respective Banks
PENJANA Microfinancing  Up to RM50,0003.5%Tekun Nasional and BSN
Bumiputera Relief FinancingRM 100,000 to RM 1 million  3.5%  (Moratorium of up to 6 months from disbursement)PUNB and MARA
More info at www.hasil.gov.my

4. Tax Relief on Thermal Scanners and COVID-19 Related Expenses

In order to encourage businesses to adapt to new norms and adhere to strict SOPs, the Government has extended the period and expanded the scope of expenses allowed as tax deduction or capital allowance for COVID-19’s prevention including COVID-19 Testing and the Purchase of PPE or thermal scanners.

CHILDREN BELOW 12 YEARS ARE OF HIGHER RISK IN GETTING INFECTED!

Scan your students’ temperature before they enter class! Get an automatic Thermal Scanner for your learning centre today!

5. Wage Subsidy Programme

Previously, it was announced that through the programme, wage subsidies of RM1,200 are paid to employers for each local employee earning RM4,000* and below for a period of 3 months only. In the most recent announcement, the PM has extended this subsidy programme for another 3 months until the end of September. However this time, eligible employers will only receive wage subsidies of RM600 per month per employee

In addition to this, the Government has also introduced the Employee Recruitment Incentive Programme whereby companies that hire the unemployed group aged below 40 will receive RM800 per month per worker for a period of 6 months. For companies that hire aged 40 and above as well as disabled persons, the companies will receive RM1,000.

The wage subsidy will be credited to the employer’s account within 7 to 14 days of the date of approval. You may make the application online at prihatin.perkeso.gov.my